Fireflies a MLM? Nic není tak horké, jak se uvaří!
LOGO FF_4

Fireflies a MLM? Nic není tak horké, jak se to uvaří!

Fireflies a MLM? Nic není tak horké, jak se to uvaří!

Fireflies a MLM? Oblast opředená mýty a polopravdami. MLM – zkratka, která u jedněch vyvolává souhlasný úsměv, druzí z principu vrtí hlavou, a to bez toho, aby věděli, o co se vůbec jedná. Zkrátka, multi-level marketing (MLM), síťový nebo také referenční marketing (RM) je bezesporu žhavým kontroverzním tématem.

DOHADY

Nejenom v Česku se o MLM vedou vzrušené dohady. A to zejména kvůli falešným očekáváním, zkresleným představám a šířeným nepravdám. Řada lidí se nechce o tomto obchodním modelu dozvědět více a hned jak slyší přímý prodej, MLM nebo referenční marketing, odmítají ho.

PROČ?

Mají tito lidé snad strach z toho, že by mohl opravdu fungovat? Oni by tudíž museli převzít odpovědnost opravdu sami za sebe a nemohli by obviňovat “systém”, jak je dnes dobrým zvykem. Zatímco někteří lidé Vám budou vykládat, že MLM je snadná a zaručená cesta k bohatství, ostatní Vás budou odrazovat od nebezpečných “pyramidových her”. A každý z nich Vás samozřejmě bude přesvědčovat, že ta jeho “absolutní pravda” je ta jediná správná.

KOMU VĚŘIT?

Jisté je, že MLM je platformou, která může poskytnout velmi dobrý základ pro obchod a osamostatnění. Pokud najdete dobrý produkt, tým, který se k Vám hodí a stanovíte si realistické cíle, MLM bude pravděpodobně fungovat. Jako všude, i v případě MLM je na místě obezřetnost. Základem jsou však pravdivé a nezkreslené informace.

ZARUČENÉ PRAVDY

Nevěřte lidem, jež Vás pomocí “zaručených” pravd a bez objektivních důkazů budou přesvědčovat, že MLM se rovná podvodu, a že šance vydělat peníze neexistují. Logická poznámka: většinou Vás o těchto “pravdách” budou přesvědčovat právě lidé, kteří mají stejně nebo méně peněz než Vy. Skutečně jste přesvědčeni, že právě oni jsou těmi, kteří Vám dokážou nejlépe poradit, pokud jde o jejich vydělávání a Váš úspěch?

MLM – ODMĚŇOVÁNÍ  OSOBNÍHO PRODEJE

Víceúrovňový systém marketingu a prodeje. Tato forma odměňování sama o sobě nepředstavuje žádnou záruku prodeje. Je to totiž opravdu “pouze” systém odměňování a ne nějaké kouzlo, které bude bez práce samo prodávat výrobky či služby a vydělávat peníze. Multi-level marketing v sobě spojuje zejména komunikační a distribuční funkci. Tím, kdo komunikuje se zákazníky je samotný obchodník.

OBCHODNÍK

Je tím, kdo se stará, aby se výrobky či služby dostaly k nakupujícím.  Jde především o uspokojení potřeb zákazníků a zároveň dosažení určitého efektu pro firmu a pro Vás. Stejně jako v každé firmě, i zde musí být prodej ziskový a není na tom nic nestandardního. Běžný obchodní systém je tu však rozpracován do síťové formy. Obchodník nevydělává pouze na základě své marže, jak tomu bývá v “běžných” systémech, ale získává také další odměny, a to od společnosti, pro kterou pracuje. Jednak za vlastní prodej výrobků nebo služeb zákazníkům, ale následně je odměňován i za obrat dosažený příslušnou skupinou obchodníků, kterou si vybudoval.

SÍŤ

Výkon obchodní skupiny (sítě), určuje výši prémie, kterou obchodník získá. Konkrétní stanovení výkonnostních bonusů probíhá již u každé společnosti specificky, ale většinou se jedná o stanovení hodnoty na základě určitých bodů, kdy každá prodávaná položka je ohodnocena určitým počtem bodů. Následně jsou pak sledovány dosažené prodeje a na základě dosaženého počtu bodů jsou kalkulovány bonusy pro obchodníky. Lze tedy konstatovat, že v zásadě jsou toky zboží i peněz v multi levelu stejné jako u kterékoliv jiné obchodní společnosti. Hlavní a především pozitivní rozdíl mezi běžnými firmami se zaměstnanci, kteří dostávají pevnou výplatu a firmami používající přímý prodej s odměňovacím systémem MLM, je však právě v tom nejpodstatnějším. V přístupu ke svým obchodníkům a jejich odměňování.

SVOBODA

Firmy s MLM totiž své prodejce (obchodníky) nezaměstnávají, ale dělají z nich nezávislé podnikatele. Lidé jsou v tomto systému svobodní, a to finančně i časově. Zákazníky můžou obchodníci oslovovat kdekoliv a kdykoliv. Nikdo jim nenařizuje, v kolik mají vstávat, kdy mají mít hlad a můžou na oběd, kdy můžou ze své práce odejít, jestli a na jak dlouho můžou odjet na dovolenou apod. V MLM také nevadí, jste-li vysokoškolák nebo student na střední, čím jste vyučení, jestli jste na mateřské, v důchodu, kolik máte dětí, kolik je Vám let atd. Dokonce umožňuje spolupráci vykonávat současně s Vaším zaměstnáním. Není tedy rozhodně podmínka ho opouštět, když se chcete zapojit do přímého prodeje a vydělávat si k platu peníze navíc. Nejste závislí na fixním platu jako zaměstnanci, ale výkonnostní odměny dostanete na základě dosaženého obratu Vás samotných a také obratů dosažených Vaším vlastním týmem (skupinou).

Proto je velmi výhodné a prozřetelné, si tým budovat. Jednoduše řečeno, když pracuji více, mám i více peněz a strop neexistuje. Budete-li mít tedy jeden měsíc z nějakého důvodu vyšší výdaje než obvykle, nebo dražší přání, oslovíte o pár zákazníků více a peníze vyděláte třeba hned druhý den. V běžném zaměstnání to takhle většinou nejde a i proto lidé v situaci zaměstnance musejí začít šetřit či si chybějící peníze půjčit. Co samozřejmě nahrává všem, kteří poskytují úvěry a půjčky (banky, spořitelny).

1979 – svět

V roce 1979 se odehrál ve Spojených státech klíčový spor, kdy byl jeden z hlavních hráčů na poli systému odměňování MLM obviněn z provozování nelegální pyramidové hry. Systém odměňování MLM však nakonec neutrpěl porážku, jelikož bylo po několika letech rozhodnuto, že jde o legální způsob obchodu – na rozdíl od pyramidových her bez produktů. I tento rozsudek povzbudil fungování systému odměňování MLM, takže se s příchodem kapitalismu do střední a východní Evropy v devadesátých letech 20. století stal jednou z nejrychleji se rozvíjejících forem obchodu.

1989 – Česko

Pokud si pamatujete dobu před rokem 1989, víte, že za minulého režimu byl “zisk” takřka nadávkou. Kdo se snažil vydělat, musel být “nějak podezřelý”. Po revoluci se naopak dostal ke slovu “divoký kapitalismus”. Na trhu se objevily společnosti se zlatokopeckou mentalitou, a to nejen z oblasti systému odměňování MLM! Pokud někdo měl zájem o rychlý zisk a nebral ohledy na další aspekty, jako etiketu, dlouhodobou prosperitu a vytvoření fungujícího vztahu se zákazníkem založeném na důvěře, přispěl samozřejmě k negativnímu vnímání obchodu jako takového. Bohužel se našly i negativní příklady z oblasti MLM, které nespravedlivě ovlivnily vnímání systému jako celku. Souvisí to s tím, že jako lidé máme zvyk dělat si rychlé závěry. Předsudky lehce vznikají a těžko se boří.

SOUČASNOST

Ke zkreslenému vnímání MLM se přidaly nerealistické představy lidí, kteří vstupovali do MLM. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o model (systém) odměňování a fungování obchodu. Nejde o nějaké zázračné “zaklínadlo”, které z Vás udělá přes noc boháče. Musíte si přesně stanovit své cíle (např. chci za rok vydělat 500 tisíc Kč), plánovat a postupnými kroky se k nim dostat. I v případě systému MLM je totiž víc než jasné, že budete muset něco pro dosažení svých cílů udělat. Rozdíl je však v to, že oproti klasickému zaměstnání pro realizaci svých cílů a snů něco udělat skutečně můžete.

Jako v mnoha jiných odvětvích, je aktuální situace na trhu společností podnikajících systémem MLM již jiná. Kvůli negativním případům se odvětví snaží o samoregulaci, kdy jde o to, aby žádná z firem nedeformovala trh a aby naopak všechny dodržovaly určité etické standardy.

MÉDIA

Že v médiích slyšíte pořád samé negativní zprávy? V žurnalistice bohužel v zásadě platí často citované” bad news is good news”, tedy “špatné zprávy jsou dobré zprávy”. Jenže: kdo tuto situaci zapřičinil? Rozčilujeme se nad tím, že se média často chovají neobjektivně a ženou se jako hyeny za senzacemi. Jsme to ale my v roli čtenářů, diváků a posluchačů, kdo tato témata od médií vyžadujeme. Ne náhodou je nejen v Česku nejprodávanějším deníkem bulvární list. Není se ani čemu divit – nechceme slyšet, jak výborně si vede firma X. Zbystříme ale, pokud se dozvíme, že se firma X nachází v ekonomických problémech. Zajímají nás dramata, senzace, aféry, intriky. To má bohužel i zásadní vliv na vnímání celého odvětví přímého prodeje.

Na trhu se objevily firmy se zlatokopeckou mentalitou (90. léta), které hypnotizovaly davy a jejich sebevědomí manažeři cinkali klíčky od drahých limuzín, jen aby nalákali další spolupracovníky nebo zákazníky. Na seminářích lidé mohli slýchat neuvěřitelné historky o tom, jak se z lidí stali milionáři přes noc, prakticky bez toho, aby museli cokoliv udělat. Nakonec se samozřejmě ukázalo, že “jen” se registrovat k vysněnému úspěchu nestačí. Sny se rozplynuly, zůstala však pachuť a frustrace. A právě negativních případů se chopila média. Přestože tyto společnosti již v Česku zmizely z mapy, způsobily značnou škodu. Pro tisíce lidí se stal přímý prodej nejistotou, zda se jedná vůbec o legální činnost.

NIC NENÍ TAK HORKÉ, JAK SE UVAŘÍ

Ke zmatku přispívá zaměňování pojmů pyramida, MLM a přímý prodej. Ať už vědomě či nevědomě, z neznalosti. Lze však konstatovat, že tento vývoj přináší i něco pozitivního. Trh se pročistil, veřejnost poznala, že přímý prodej je běžným odvětvím a zástupci přímého prodeje došli k názoru, že média není třeba zatracovat, ale je s nimi naopak třeba mluvit, je nutné se jim otevřít. Výsledkem toho je, že se v médiích nyní objevují – sice poskrovnu – i objektivní zprávy o prodejích, vývoji a trendech v přímém prodeji. Nedejte tedy na jednoduché “nálepky”, které škatulkují věci na špatné a dobré. Nic na světě není jen zcela černé nebo bílé a než uděláte závěr, raději se sami přesvědčte, jak to je….

 

Které MLM bylo v ČR jako první a funguje dodnes?  více ZDE

 

 

[kkstarratings]

……..
Inspirace a poděkování:
Jiří Švestka, úspěšný obchodník a manažer, zakladatel školícího systému Obchod je Hra®.
Použity myšlenky a citace z knihy: Přímý prodej, Cíle

 

Vložit komentář