Zabezpečení dat – můj web má nově SSL certifikát   Proč? SSL certifikát slouží k zabezpečení komunikace mezi klientem a serverem. Přenášená data jsou šifrována, takže uživatel má jistotu, že nebudou odposlechnuta třetí stranou. Zároveň dochází k autentizaci webového serveru, uživatel je tedy ve spojení se subjektem, se kterým komunikovat chtěl.  Stránky fungují na SSL certifikátu, vidíte-li